Konteineriterminali laienduse IV etapi ehitusprojekt

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Hanke kirjeldus ja tingimused 2.1 HHLA TK Estonia AS konteineriterminali laienduse IV etapi ehitusprojekti koostamine s.h: 2.1.1 Asendiplaani projektiosa koostamine (sh plaanilahendus, vertikaalplaneering, katendid ja katendite sidumine, seletuskiri/kirjeldus, mahuloend). Platsi pindala ca 50 000 m2 2.1.2 Ehituskonstruktsioonide projektiosa koostamine (sh katteplaadid, kaablikaevud, alajaamade vundamendid, seletuskiri/kirjeldus, mahuloend) 2.1.3 Elektripaigaldise projektiosa koostamine (sh trfoalajaamad - uued tüüpalajaamad või olemasolevate rekonstrueerimine, elektriskeemid, kaablikanalisatsioon, välisvalgustuse arvutused, seletuskiri/kirjeldus, mahuloend) 2.1.4 Sademeveekanalisatsiooni projektiosa koostamine (sh plaanijoonised, pikiprofiilid, kaevukellad, seletuskiri/kirjeldus, mahuloend) 2.1.5 Ehitusuuringud (geodeesia, geoloogia) 2.1.6 Vajalikud kooskõlastused ja ehitusload 2.1.7 Liikluskorraldus

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

09.01.2020

Avaldamise kuupäev:

12.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked