Kondensatsioonipumpade КН-5/А/Б ja КНС-5 varuosade komplektide tarne. VKG Energia OÜ

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top"><strong>Kondensatsioonipumpade&nbsp;</strong><strong>КН-5/А/Б ja КНС-5 varuosade komplektide tarne</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Контактное лицо:<br>Aleksandr Petrov, +372 556 90431, Ekspluatatsiooniosakonna juhataja<br><a href="mailto:a.petrov@vkg.ee">a.petrov@vkg.ee</a><br><br>Igor Kazarets, +372 569 81720, hoolduste- ja remondiosakonna juhataja<br><a href="mailto:Igor.kazarets@vkg.ee">Igor.kazarets@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud, läbirääkimistega<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td>Pumba ЭКН 20-50 varuosad. Tootja eskiisil varuosad numbritega – 1,1,2,3,4,16,17,18 (рис.1. KН 20-50.pdf):<br>1.ПЯТА ПУСКОВАЯ – 2tk;<br>2.ПОДШИПНИК <strong>- 4 tk;</strong><br>3.РУБАШКА (1) – 2 tk;<br>4.РУБАШКА (2) &nbsp;– 2tk;<br>5.КОЛЬЦО ППГ-Б83 – 2tk;<br>6. ДИСК УПОРНЫЙ – 2tk;<br>7.ПЯТА УПОРНАЯ – 2tk;<br>Pumba ЭКН 160-55 varuosad. Tootja eskiisil varuosad numbritega – 1,2,3,6,7,12,18,19,24 (см. рис.1. КН 160-55.pdf):<br>1.ПЯТА – 1tk;<br>2.ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ – 2tk;<br>3.РУБАШКА (1) – 1tk;<br>4.РУБАШКА (2) – 1tk;<br>5.КОЛЬЦО ППГ-Б83 – 1tk;<br>6.ДИСК УПОРНЫЙ – 1tk;<br>7.ПЯТА УПОРНАЯ – 1tk;<br>8. Торцевое уплотнение (НПК «Герметика») – 2tk.<br>Mitteoriginaalsete varuosade pakkumine on lubatud.<br>Tarneks nõutud varuosadele kvaliteedisertifikaatide esitamine on kohustuslik.<br>Pakkumises palume märkida varuosade tarneaeg.<br>Pakutud hind peab olema lõplik ja sisaldama transpordikulusid, transpordipakendi hinda ja muid kaasnevaid kulusid.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td>КН 20-50.pdf<br>КН 160-55.pdf<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">23.01.2023<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Juriidilise isiku maksuvõlgade puudumine MTA-registri andmebaasi andmete alusel;</li><li>Vajaduse puudumine ettemaksu tegemisest;</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Madalam maksumus, tarne tingimused ja kiirus, garantiitngimused, tasumise tingimused.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td>Vastavalt Tarnija pakkumisele<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br><strong>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.</strong><br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование закупки</strong></td><td valign="top"><strong>Поставка ремонтных комплектов конденсатных насосов КН-5/А/Б и КНС-5‏‏‎‬‬‎‪‪‏‏‬‏‎‎‎‏‪‬‎‏</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Контактное лицо:<br>Aleksandr Petrov, +372 556 90431, руководитель отдела эксплуатации<br><a href="mailto:a.petrov@vkg.ee">a.petrov@vkg.ee</a><br><br>Igor Kazarets, +372 569 81720, руководитель отдела ремонтов и обслуживания<br><a href="mailto:Igor.kazarets@vkg.ee">Igor.kazarets@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>закупки</strong></td><td valign="top">Открытый, с переговорами<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта закупки</strong></td><td valign="top">Запасные части к насосу ЭКН 20-50. Позиции к заказу согласно нумерации инструкции производителя – 1,1,2,3,4,16,17,18 (см. рис.1. KН 20-50.pdf):<br>1.ПЯТА ПУСКОВАЯ – 2шт;<br>2.ПОДШИПНИК <strong>-&nbsp;</strong><strong>4</strong><strong>&nbsp;шт;</strong><br>3.РУБАШКА (1) – 2 шт;<br>4.РУБАШКА (2) &nbsp;– 2шт;<br>5.КОЛЬЦО ППГ-Б83 – 2шт;<br>6. ДИСК УПОРНЫЙ – 2шт;<br>7.ПЯТА УПОРНАЯ – 2шт;<br>Запасные части к насосу ЭКН 160-55. Позиции к заказу согласно нумерации инструкции производителя – 1,2,3,6,7,12,18,19,24 (см. рис.1. КН 160-55.pdf):<br>1.ПЯТА – 1шт;<br>2.ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ – 2шт;<br>3.РУБАШКА (1) – 1шт;<br>4.РУБАШКА (2) – 1шт;<br>5.КОЛЬЦО ППГ-Б83 – 1шт;<br>6.ДИСК УПОРНЫЙ – 1шт;<br>7.ПЯТА УПОРНАЯ – 1шт;<br>8. Торцевое уплотнение (НПК «Герметика») – 2шт.<br>Допустимо предлагать неоригинальные запчасти.<br>Обязательно предоставить сертификаты качества на все запчасти, подлежащие поставке.<br>В предложении просим указать срок поставки.<br>Стоимость должна быть итоговой и включать транспортные расходы, стоимость транспортной упаковки и прочие сопутствующие расходы.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top">КН 20-50.pdf<br>КН 160-55.pdf<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td>23.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации закупки</strong></td><td valign="top"><ol><li>Отсутствие налоговых задолженностей юридического лица согласно данным регистра MTA;</li><li>Отсутствие требования предоплаты.</li><li><br></li></ol></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">Наименьшая стоимость, скорость и условия поставки, условия гарантии, условия оплаты.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td>Согласно предложению Поставщика<br><br></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

23.01.2023

Avaldamise kuupäev:

10.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked