Kokkupandavate toolide ost

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1. Hankija SA Võru Kannel Registri number: 90010686 Aadress: Liiva tn 13, Võru 65609 Kontaktisik (vastutav isik): Heiki Kelp, tel:5139153, e-post:heiki.kelp@vorukannel.ee 2. Hankemenetluse liik Lihtsustatud korras läbiviidav hange. 3. Hankelepingu objekt Käesoleva hanke objektiks on kokkupandavate toolide ost. 4. Tehniline kirjeldus Tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisana. 5. Hankelepingu kogus ja kestus Üldkogus: kuni 500 kokkuklapitavat klapptooli. Lepingu täitmise tähtaeg: hiljemalt 30.12.2021. 6. Hankelepingu üldtingimused Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna. Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti. Ettemaksu ei võimaldata. 7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei. 8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale Pakkuja ei tohi olla võlgu SA-le Võru Kannel ega Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 10. Pakkumuse koostamine Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Struktuur: Toolide hinnapakkumus; Transpordikärude hinnapakkumus; Pakutava toote tehniline kirjeldus. Pakkumus allkirjastada digitaalselt. NB! Lisaks esitatavale pakkumusele peab pakkuja korraldama pakkumuse esitamise ajaks hankija aadressile ka pakutava toote näidise. 11. Pakkumuste esitamine Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile ulle.voitka@vorukannel.ee. Pakkumus pealkirjastada „Kokkupandavate toolide ost" Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 1. november 2021 kell 10:00. 12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanke alusdokumentatsioonis kirjeldatud hindamiskriteeriumite alusel. Hanketeate lisad: Lisa 1_hanke alusdokumentatsioon Lisa 2_toote tehniline kirjeldus Lisa 3_hankeleping Seotud failid: Lisa 1_hanke alusdokumentatsioon.pdf Lisa 2_toote tehniline kirjeldus.pdf Lisa 3_Müügileping.pdf

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

01.11.2021

Avaldamise kuupäev:

13.10.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked