Kohila vallas Urge ja Salutaguse külas Salutaguse tee tolmuvaba teekatte ehitamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kohila Vallavalitsuse kuulutab välja hanke Kohila vallas Urge ja Salutaguse külas Salutaguse tee tolmuvaba teekatte ehitamiseks.Ülesanne: Teostada Salutaguse tee (tee nr. 3170013) km 0,55-1.0 tolmuvaba katte remont 2x pindamise meetodil (asukoha skeem vt Joonis 1). Teekatte laius on 4,5 m ja teelõigul on 2 ristmikku: Urgejõe tee ja Päikese tee. Töö eesmärk: Urge külas Salutaguse tee teekatte remont 2x pindamise meetodil vastavalt P.P.Projekt OÜ poolt koostatud Salutaguse tee tolmuvaba katte ehituse teetööde kirjeldusele. Pakkumiskutsele lisatud dokumendid: Salutaguse tee tolmuvaba katte ehituse teetööde kirjeldus; Salutaguse tee kululoend/mahtude tabel Ehitustööde valmimise tähtaeg on 15.09.2022. Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris avalikult kasutatavate teede korrashoid kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel. Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on ehitustööde madalaim hind. Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 02.08.2022 kell 10.30 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 või e-posti teel aivar.puur@kohila.ee pealkirjaga „Salutaguse tee tolmuvaba teekatte ehitamine". Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teede peaspetsialistiga Aivar Puur telefonil 58 99 93 92 või aivar.puur@kohila.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

02.08.2022

Avaldamise kuupäev:

26.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked