Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile (kordus)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke esemeks on teenuse osutamine sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) 3. peatüki 7¹ jaos „Kinnise lasteasutuse teenus“ sätestatud regulatsiooni kohaselt. Kinnise lasteasutuse teenus (SHS § 130¹ lg 1) on ööpäevaringne teenus lapsele, kelle käitumine seab ohtu tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu või tervise ja seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega, mille tõttu on lapse vabadust piiratud kohtumääruse alusel. Hanke esemeks olevat teenust hakatakse osutatama mõõduka- või raske intellektipuudega lastele.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.02.2023

Avaldamise kuupäev:

23.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked