Kaunase Rimi (Tartu) ümberehitustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<strong>13.01.2023</strong><br><strong>Rimi Eesti Food AS</strong> on läbi viimas hanget, leidmaks parimat pakkujat Kaunase Rimi<strong>&nbsp;ehitustöödeks.</strong><br><strong><br><strong><u>Üldandmed:</u></strong><u><br></u></strong>Hanke nimetus: Kaunase Mini Rimi (Tartu)<br>Ehitustööde teostamise koht: Kaunase pst 21, Tartu<br>Hankija: Rimi Eesti Food AS<br>Esindaja: Eeva-Liisa Niit, <a href="mailto:eeva-liisa.niit@rimibaltic.com">eeva-liisa.niit@rimibaltic.com</a><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsiooni-moodulit.<br><strong><br><strong><u>Ehitustööde teostamise aeg:</u></strong><u><br></u></strong>Ehitustööde algus: 17. veebruar 2023<br>Ehitustööde lõpp: 02. märts 2023<br>NB! Täpsem töödeajagraafik on täpsustamisel.<br><br><strong><u>Lisatud objekti alusdokumendid</u></strong><u>:</u><br><ul><li>Kaunase Mini Rimi uus tehnoloogiline plaan</li><li>Kaunase Mini Rimi olemasolev tehnoloogiline plaan</li><li>Kaunase Mini Rimi mahutabel</li><li>Kaunase Mini Rimi valgustite plaan</li></ul>Hanke juurde mittelisatud objekti olemasolevad projektid on kättesaadavad digikujul.<br>Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid seaduseid, määruseid jm. õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.<br><strong><br><strong><u>Pakkumusega seotud riskid:</u></strong><u><br></u></strong>Pakkumusega seotud kulusid ei hüvitata. Tegeliku olukorraga tutvumine, riskide tuvastamine, pakkumusdokumentidest tulenevate võimalike vastuolude väljaselgitamine kuulub Pakkuja kohustustesse.<br><strong><br><strong><u>Pakkumuse esitamine:‏‏‎‬‬‎‪‬‬‏‎‪‎‬‪‬‎‪‎‪</u></strong><u><br></u></strong>Pakkumus esitada Hankija hinnapakkumuse tabeli vormil. Hinnad palume tööliikide lõikes lahti kirjutada.<br><strong><br><strong><u>Pakkumise tähtaeg:</u></strong><u><br></u></strong>Teie pakkumist ootame 20.01.2023.a. kell 12:00<br>Pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva.<br><br><strong><u>Hankeleping:</u></strong><u><br></u>Parima pakkumuse esitajaga sõlmitakse hankeleping.<br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "<strong>Näita huvi</strong>".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta ja laekub otse hankijale - Mercell otsustusprotsessis ei osale. Otsus hanke tulemuste kohta saadetakse kõikidele pakkujatele, kes esitasid oma pakkumuse läbi Mercelli keskkonna.<br><br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.01.2023

Avaldamise kuupäev:

13.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked