Hanke detailid

Kirjeldus:

Käesolevaga hankedokumendiga teeb Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi nimetatud ka kui hankija) kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku osaleda hankija korraldatud veebilehehankes „Kaubiku ost“ ja esitada hankedokumendis sisalduvatele tingimustele vastav pakkumus. Käesoleva veebilehehanke eesmärgiks on soetada hankija vajadustele vastav uus mootorsõiduk (kaubik) koheldes hankemenetluses kõiki pakkujaid võrdselt ja kasutades efektiivselt ära olemasolevaid konkurentsitingimusi hanke eseme parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte saamiseks ning tagades seejuures hankija rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning ühtlasi viies riigihanke läbi mõistliku aja jooksul. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada hanketeates märgitud tähtajaks elektronposti teel hankija elektronposti aadressile info@narvavesi.ee .

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

02.08.2022

Avaldamise kuupäev:

26.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked