Kauba tn 4 kinnistul asuva ehitise lammutamine koos lammutusprojekti koostamisega

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumismenetluse Rakvere linnas Kauba tn 4 kinnistul asuva ehitise lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega. Pakkumus peab sisaldama lammutustöid, lammutatava ehitisega kokkupuutuva naaberehitise (Kauba tn 4a) säilitamis- ja viimistlustöid ning lammutusprojekti koostamist vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Pakkumuse maksumuse palume välja tuua koos käibemaksuga ja ilma selleta. Pakkumus peab kehtima 60 päeva, palume lisada sellekohane kinnitus pakkumusele. Tehniline kirjeldus, millest pakkuja peab pakkumuse koostamisel ja edukaks osutunud pakkuja tööde teostamisel lähtuma, on esitatud lisas 2. Pakkumuse esitamine: Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles. Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt; Pakkumuses peab sisalduma: 1. pakkuja nimi, aadress, registrikood; 2. pakkumuse hind. Pakkumuse hinnana tuleb esitada tööde kogumaksumus. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.01.2020 kell 14.00. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris Rakvere Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@rakvere.ee, pealkirjaga „Kauba tn 4 lammutamine. Mitte avada enne 20.01.2020 kella 14.05“.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

20.01.2020

Avaldamise kuupäev:

08.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked