Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehange

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Palume teie firmal esitada pakkumus alljärgnevas lähteülesandes kirjeldatud tööde teostamiseks kirjeldatud tingimustel. Tööde teostamise periood: 01. juuli kuni 31. august 2021. a. Täpsem teostamise aeg sõltub taimestiku kasvamisest veekogudes. Tööde teostamise koht: Kastre vald, Tartu maakond, Melliste paisjärv (keskkonnaregister VEE2050110), Võõpste paisjärv (keskkonnaregister VEE2085710), Kurepalu paisjärv (keskkonnaregister VEE2084500), Roiu paisjärv (keskkonnaregister VEE2018520) ja Issaku paisjärv (keskkonnaregister VEE2094810), Võnnu paisjärv (keskkonnaregister VEE2094820) koos teisel pool Hammaste-Rasina maanteed asuva veekoguga . Hanke sisu Veetaimede veekogudest eemaldamine ujuvniidukiga ja laotamine kaldal kindlaksmääratud kohtadesse. Kinnikasvamist soodustavatest veetaimedest on järvedes esindatud peamiselt kardhein, penikeel ja pilliroog. Läbivoolu takistavate setete eemaldamine Võnnu paisjärves pumpamise meetodil mahus kuni 1000 m3 sügavuseni 2 meetrit. Nõuded pakkumusele ja pakkumuse esitajale: Pakkumused tuleb esitada Kastre Vallavalitsusele hiljemalt 29.06.2021.a kell 09.00. Pakkumuse esitaja peab olema osutanud pakkumuskutse esemele (hanke sisu) sarnaseid teenuseid varasema kolme aasta jooksul keskmises eelarvemahus 30 000 eurot aasta kohta. Pakkumuse esitaja peab omama tööde teostamiseks vajaminevat tehnikat: ujuvniiduk, setete pump. Pakkumuse esitaja peab olema tutvunud objektidega kohapeal koos Kastre Vallavalitsuse poolse kontaktisikuga. Varasemalt teostatud tööde loetelu ja tellijapoolne kontaktinfo peab olema lisatud esitatud pakkumuse juurde. Pakkumusele peab olema lisatud tööde kirjeldus ja teostamise ajakava. Hindamine Kastre Vallavalitsus hindab laekunud pakkumisi ja selgitab eduka pakkumise arvestades esitatud pakkumuse koguhinda. Kastre Vallavalitsus jätab endale õiguse teostada töid väiksemas mahus, millest lähtuvalt väheneb ka lepingu lõppmaksumus. Sobivate pakkumiste puudumisel on Kastre Vallavalitsusel õigus lükata kõik esitatud pakkumised tagasi ja tunnistada hange nurjunuks. Täpsemat infot tööde kohta on võimalik saada kohapeal. Kontaktisik Kastre Vallavalitsuses on arendusspetsialist Mart Keerutaja tel 5855 2944, mart.keerutaja@kastre.ee

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

29.06.2021

Avaldamise kuupäev:

24.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked