Jõgeva spordikeskuse „Virtus“ rekonstrueerimise ja laiendusprojekti ekspertiis

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Jõgeva spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laiendusprojekti ekspertiis". Käesoleva hanke objektiks on Jõgeva spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laienduse eel- ja põhiprojekti kõigile projekti osadele, s.h. mudelile (BIM) ekspertiisi tegemine Pakkuja/ühispakkujad peab/peavad olema viimase kolme aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt ühele 2000 m² suletud või vähemalt kahele (2) üle 1000 m² suletud netopinnaga sarnast ehitusprojekti ekspertiisi tostamise tööd vähemalt põhiprojekti või tööprojekti staadiumis. Pakkuja esitab vabas vormis loetelu täidetud lepingutest. Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 ja lg 4 p 8 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Ehitusprojekti ekspertiisi teostamiseks peab ettevõtja kaasama ehitusseadustiku tähendused pädevad isikud, kes omavad vastavat kvalifikatsiooni ja kutsetunnistust: 1) Konstruktiivne osa: diplomeeritud ehitusinsener vähemalt tase 7, allerialal hoonete ehitus, ametialal projekteerimine või projekti ekspertiis (või samaväärne); 2) Sisekliimasüsteemid: diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener vähemalt tase 7 ametialal projekteerimine või projekti ekspertiis (või samaväärne); 3) Vee ja kanalisatsiooni süsteemid: Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener vähemalt tase 7 ametialal projekteerimine või projekti ekspertiis (või samaväärne); 4) Tugevvoolu osa: Diplomeeritud elektriinsener tase 7 või vähemalt B-pädevus või samaväärne. Üks spetsialist võib täita mitut positsiooni juhul kui tal on vastav kompetents Samaväärseks loetakse kutsekvalifikatsiooni mille pädevus teostada vastava osa ehitusprojekti ekspertiisi tuleneb kutsestandardist. Pakkuja/ühispakkujad esitab/esitavad koos pakkumusega kirjalikult vabas vormis isikute nimekirja märkides ära isiku rolli ja kutsekvalifikatsiooni. Hankija kontrollib spetsialistide pädevust kutseregistri kaudu. Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga. Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga. Hanke objektiga saab tutvuda E-R 9:00-17:00, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn kontakteerudes eelnevalt Jõgeva Sprordikeskuse juhataja Priit Toruga, tel. 5531 5590, e-post priit@jogevasport.ee. Hankega seotud küsimustega palun pöörduda Jõgeva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialisti Andres Haageni poole, tel. 516 5337, e-post andres.haagen@jogeva.ee Hinnapakkumus esitada hiljemalt 2. september 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laiendusprojekti ekspertiis". Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile. Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee. Täpsem informatsioon lisatud hankedokumentides.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

02.09.2021

Avaldamise kuupäev:

26.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked