Jõe tänava L3 pinnase- ja sadevee ärajuhtimissüsteemi rajamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk Käesoleva hanke eesmärk on aadressil Jõe tänav L3, Narva linn, Ida-Viru maakond, lahendada pinna- ja sadevee ärajuhtimise probleem. Tööde teostamiseks on vaja projekteerida ja ehitada Jõe tänava L3 pinnase- ja sadevee ärajuhtimissüsteem. Asukohaskeem on lisatud (Lisa 2. Asendiplaan) Tehniline kirjeldus ja tööde maht Tööde kirjeldus: - Ette näha projektis (edaspidi ka põhiprojekt) olemasoleval teelõigul Jõe tänav L3 drenaažikraavi puhastamine. - Projekteerida pinna- ja sadevee ärajuhtimisesüsteem tee all olemasolevast drenaažikraavist Narva jõkke. - Projekteerimise staadiumis ette näha projektis tee all olemasoleva metallist toru eemaldamine ning projekteerida uue metallist toru paigaldamine, et tagada pinna- ja sadevee ärajuhtimine drenaažikraavist Narva jõkke. - Ette näha projektis pärast tee alla uue toru paigaldamist kraavikalda tugevdamine munakiviga mõlemalt poolt, et oleks välistatud kalda uhtumine Narva jõe poolt. - Kooskõlastada põhiprojekt tellijaga. - Informeerida Narva piirkonna PPA-d tööde algatamisest. - Taastada sõidutee katend vastavalt Narva Linnavolikogu kehtiva määruse “Narva linna kaevetööde eeskiri“ tingimustele ja Maanteeameti kehtivatele juhenditele, juhistele ja normidele.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

Avaldamise kuupäev:

23.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked