Järve Selveri (Pärnu mnt 238, Tallinn) renoveerimise ehitustööd 13.03.-15.05.2023

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<strong>Selver kuulutab välja hanke Järve Selveri (Pärnu mnt 238, Tallinn) renoveerimise ehitustööde<br>teostamiseks.</strong><br><br><strong>Hanke dokumendid:</strong><br>Hankekutse;<br>HD Lisa 1 – Renoveerimise peamised eesmärgid;<br>Ehituse töövõtuleping;<br>Projektdokumentatsioon, mis saadetakse eraldi lingiga.<br><br><strong>Hanke objekti kirjeldus</strong><br>Hanke objektiks on Järve Selveri (Pärnu mnt 238, Tallinn) renoveerimistööd vastavalt hanke lisadeks<br>olevatele lähteülesannetele ja projektdokumentatsioonile.<br><br>Hankekutsega edastatakse pakkujatele lühiülevaade renoveerimisega teostatavatest muudatustest<br>Lisa 1 – Järve Selveri renoveerimistööd.<br>Projekti joonised saadetakse hiljemalt 20.01.2023 WeTransfer lingiga. Vajalik link dokumentide<br>allalaadimiseks edastatakse pakkujatele, kes hiljemalt 20.01.2023 kinnitavad oma osalemise hankel.<br><br>Selver edastab lõplikud joonised hanke võitjale. Hankega väljasaadetavate jooniste ning lõplike<br>jooniste vahel võib olla mõningasi erisusi. Pakkujal on lubatud oma pakkumust vajadusel korrigeerida<br>peale lõplike jooniste üleandmist juhul, kui lõplike jooniste alusel suureneb oluliselt planeeritud<br>töömaht.<br><strong><br>Renoveerimise peamised eesmärgid:</strong><br>• kaupluse ostukeskkonna kaasajastamine (sh müügisaali sisustus, külmriiulid ja –letid);<br>• kaasaegsete/uuemate IT lahenduste kasutuselevõtt;<br>• müügipinna efektiivsem kasutamine;<br>• olemasolev külmasüsteem asendamine keskkonnasäästlikuma ja energiatõhusama CO2 süsteemiga;<br>• olemasolevate valgustite asendamine säästlikema LED valgustite vastu;<br>• viimistluse uuendamine.<br><br>Täpsem tööde nimekiri on toodud HD lisa 1.<br><br><strong>Hanke ajakava‏‏‎‬‬‎‬‎‬‎‏‏‬‎‎‬‬‏‬‎</strong><br>Hanke väljakuulutmine: 17.01.2023<br>Hankel osalemise kinnitused: 20.01.2023<br>Kirjalike küsimuste esitamise tähtaeg: Kirjalikke küsimusi võib esitada kuni hankepakkumiste tähtajani<br>Kirjalikele küsimustele vastamine: Kirjalikele küsimustele vastatakse jooksvalt. Kõiki küsimusi ning vastuseid jagatakse kõikide hankel osalemist kinnitanud pakkujatega.<br>Objekti külastus*: 27. ja 30.01.2023<br><strong>Hankepakkumiste esitamise tähtaeg: 08.02.2023</strong><br>Hanke hindamisperiood, läbirääkimised pakkujatega: 09.02-27.02.2023<br>Lepingu sõlmimine: W9<br>Ehitaja tellimused: W11<br>Eelduslik tööde teostamisega alustamise aeg: 13.03.2023 (kauplus on klientidele suletud 9 nädalatperioodil 13.03.2023-16.05.2023)<br><br>Pakkuja juhatuse liikme või volitatud esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud hankepakkumine tuleb esitada aadressile<span>&nbsp;</span><a href="mailto:hange@selver.ee">hange@selver.ee</a>. Pakkumuse kohale jõudmise kohta saab pakkuja automaatteate. Keelatud on edastada hankepakkumist teistele adressaatidele.&nbsp;

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

08.02.2023

Avaldamise kuupäev:

18.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked