IT vahendite hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkumuse peab esitama riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel. Kõikides hanke osades sõlmitakse kuni kolme eduka Pakkujaga raamlepingud ja e-keskkonna nõudega hanke osades tarnelepingud ning vastavas hanke osas sõlmitakse ühe eduka Pakkujaga hankeleping minikonkursi läbiviimisel käesoleva hanke raames. Pakkuja esitab käesoleva hanke raames vastavas hanke osas pakkumuse raamlepingu ja tarnelepingu sõlmimiseks ning esimesel minikonkursil osalemiseks Hankija poolt etteantud minikonkursi maksumuse vormi (minikonkursi maksumuse vorm eraldi failina kättesaadav dokumentide alalehelt "alusdokumendid"). Pakkumuste hindamine toimub majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel. Võrdsete hindamistulemuste korral eelistab Hankija eduka valimisel Pakkujat, kes esitas riigihangete registris pakkumuse kuupäevaliselt ja kella-ajaliselt esimesena. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata vastavalt RHS § 115 ja § 116 sätetele. Kõik pakkumused on konfidentsiaalsed.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

20.12.2021

Avaldamise kuupäev:

25.11.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked