Hoone 34 küttesüsteemi renoveerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankija – BLRT Grupp AS, Kopli 103 Tallinn Hankedokumentatsiooni koostaja – BLRT Kinnisvara OÜ, Kopli 103, Tallinn; kontaktisik: Peep Pobbul, +372 50 90 511; e-mail: p.pobbul@blrt.ee; Hanke ehituseprojektijuht – Peep Pobbul, +372 50 90 511; e-mail: p.pobbul@blrt.ee; Hanke lühikirjeldus: Tellija põhieesmärgiks on: 1. Rekonstrueerida hoone 34 kontori osa küttesüsteem. Tööde mahtu kuuluvad: a. Küttesüsteemi renoveerimine - hoone 34 nelja korruselise kontori ja olmeruumide osa; b. Küttesüsteemi renoveerimisega seotud üldehituslikud lammutus ja remondi ning taastamistööd. Tööde mahtu kuulub ka tööalade ettevalmistuse (mööbli liigutamine tööalalt ja tagasi panek, mööbli ja muude alade kaitse kahjustuste eest jne). c. Avade puurimine ja läbiviikude viimistlus vastavalt kehtivatele normidele (mastiksid, mansetid, tuleohutus jne). 2. Töövõtja kohustuseks on töövõtu jaoks tööprojekti koostamine ja tellijaga kooskõlastamine. Täitedokumentatsiooni koosseisus peavad olema: a. Teostusjoonised DWG koos tasakaalustuse projektiga; b. Surveproovide tulemused; c. Tasakaalustuse protokoll vastavalt teostusjoonisele. 3. Töövõtja kohustuseks on tööde teostamise täpse ajagraafiku koostamine ja tellijaga kooskõlastamine. 4. Kütteradiaatoritel tuleb kasutada vandaalikindlaid termostaate, mille tugevus paindele on ≥1000N, näiteks: • Korrustel tuleb radiaatorite vahetamise käigus tuleb radiaatorite tagant seinad pahteldada ja värvida. Torude läbiviigud peavad vastama tuleohutuse nõuetele • Soojussõlmest saab kahe režiimiga sooja: o Tavaküte – kontori ja riietusruumides; o Aastaringne küte - riiete kuivatamise ruumides. Välja ehitada eraldi kontuurid 2 ja 3 korrusele. Hanke üldised tingimused:  Töövõtja kohustuseks on: • Töövõtuks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja kooskõlastamine tellijaga; • Teostusdokumentatsiooni koostamine ja tasuta üleandmine tellijale; • Objektile kõrvalise isikute ligipääsu takistamine. • tegema koostööd Tellija poolt valitud omaniku- ja muinsuskaitse järelevalvega ning teiste antud piirkonna töövõtjatega; • töövõtjal on kohustus kooskõlastada tellijaga ajagraafik ja võimalikud alltöövõtjad; • ehitustöödest tekkiv tolm ja müra tuleb viia miinimumini. Tagada objekti pidev koristus tööde teostamisel. Eeldatav ajagraafik: • Ehitusleping – märts - aprill 2023; • Reaalne ehitustegevus – mai – juuli 2023; Pakkumuse ettevalmistamise ja vormistamise juhised Kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab Pakkuja. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva. Hinnapakkumise koostamine Pakkumise hind: 1. Töövõtja peab esitama pakutavad hinnad vastavalt Tellija esitatud pakkumistabelitele 2. Hinnad peavad sisaldama ka kõiki täiendavaid kulusid v.a. käibemaks. Pakkumise hind on kindel ja ei muutu inflatsiooni mõjul. 3. Lepingu summa tasumine toimub kord kuus vastavalt Tellija poolt vastu võetud tehtud tööde aktile, 30 päeva jooksul pärast esitatud arve aktsepteerimist Tellija poolt. Viimased 10% lepingus kokkulepitud hinnast tasutakse Töövõtjale peale teostatud tööde garantiiperioodi akti allakirjutamist. Hind esitada vastavalt tabelitele hinnad esitada ilma käibemaksuta. Pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht Pakkumus tuleb üles laadida hiljemalt 27.01.2022 digiallkirjastatud dokumendina BLRT Grupp AS kodulehele aadressile https://tenders.blrt.ee/#/. Muud nõuded: 1. Töövõtja ei tohi takistada kõrval oleva tehase tööd: • kooskõlastama tellijaga töövõtuala; • kooskõlastama tellijaga tööde teostamise ajagraafiku; • kooskõlastama ehitussoojakute ja prügikonteinerite paiknemise ning materjalide ladustamise platsid ning transpordi logistika;  Tegemist on kinnise territooriumiga, Töövõtja peab kooskõlastama tellijaga enda töötajad ja taotlema ligipääsu load oma transpordile ja enda töötajatele.  Töövõtja peab kooskõlastama tellijaga seadmete, tööriistade ja materjalide sisse ja väljaveo kinniselt territooriumilt.  Vanametall tuleb tasuta utiliseerida BLRT Refonda Baltic OÜ.  Töömaa soojakud, piireaiad jne võib rentida ELME Trans OÜ-st, kontakt Roman Gotovtsikov, +372 567 222 90, r.gotovtsikov@blrt.ee.  Töövõtja vastutab objekti valve, töö-, elektri- ja tuleohutuse eest.  Töövõtja ei tohi takistada kõrval olevate äride toimimist ja sulgeda omavoliliselt teid ja platse jne.  Kuna tegemist on toimiva tootmisega, siis mürarikaste tegevuste teostamise ajagraafiku koostamine on kohustuslik ja see tuleb kooskõlastada tellijaga;  Pakkumisdokumente puudutavad täpsustused ja märkused esitada kirjalikult pakkumise ajal. Märkuste mitteesitamisel loetakse pakkumisdokumendid märkusteta vastuvõetuks.  Pakkumise koostamise kulutusi ei hüvitata.  Pakkumine on kinnine s.t. pakkumistulemused ei kuulu avaldamisele.  Pakkumises palun näidata kontaktisik, kes vajadusel esindab Pakkujat lisaselgituse andmisel ja läbirääkimiste pidamisel.  Soovi korral töömaad külastada, palun sellest ette teatada ja aeg kokku leppida: Peep Pobbul, +372 50 90 511; e-mail: p.pobbul@blrt.ee;  Töövõtja organiseerib ise endale vajalikud kommunikatsioonid, näiteks: elekter, küte, vesi, side jne. Töövõtja maksab enda tarbitud teenuste ja energiate eest ise. Hanget selgitavad materjalid: • HINNAPÄRING - Hoone 34 kontori osa küttesüsteemi renoveerimine Lugupidamisega Peep Pobbul BLRT Kinnisvara OÜ Mob: +372 5090511 E-post: p.pobbul@blrt.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.01.2023

Avaldamise kuupäev:

12.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked