Hindamiseksperdid kutseõppe kvaliteedi hindamiseks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib hindamiseksperte kutseõppe kvaliteedi hindamiseks 2020. aastal informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse ja halduse, elektrienergia ja energeetika, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurite ja transporditeenuste erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud: kutsehariduse ja õppetöö spetsialistid, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel, kutseõpetajana, koolitajana. Kasuks tuleb kutsehariduse korralduse ja suundumuste tundmine, läbitud sise- ja välishindamise koolitus ning sise- ja välishindamise kogemus. Kutsehariduse ja õppetöö spetsialistidel on soovitatav valmisolek erinevate erialade hindamiseks. tööandjate esindajad vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest, valdkonna ettevõtetest. Kasuks tuleb kogemus praktika juhendamisel ja hindamisel ja/või erialade arendamisel (nt osalemine kutse- ja erialaliitude töös, kutsestandardite ja õppekavade väljatöötamises, kutsenõukogude ja -komisjonide töös, kutseõppe koostöövõrgustikes ja akrediteerimiskomisjonides). Valituks osutunud kandidaadid läbivad hindamiseksperdi koolituse (jaanuaris 2020), mis on nõutav tööks hindamiskomisjoni liikmena. EKKA moodustab iga kooli õppekavarühma hindamiseks kutsehariduse spetsialistidest ja tööandjate esindajatest koosnevad hindamiskomisjonid. Komisjoni liikme ülesanne on tutvuda kooli eneseanalüüsi aruandega, osaleda hindamiskülastusel ja panustada hindamiskomisjoni aruande koostamisse (vt ka kutseõppe hindamisekspertide kogemusi). Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel. 2020. aastal kvaliteedihindamises osalevate koolide õppekavarühmade ajakava on leitav EKKA kodulehel. Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 1. detsembriks 2019 sooviavaldus siin.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

01.12.2019

Avaldamise kuupäev:

14.11.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked