Hämariku tn sademeveetrassi pikendamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1. Töö kirjeldus: Hämariku tn sademeveetrassi pikendamine Töö eesmärk on pikendada olemasolevat sademeveetrassi ca 40 jm ja rajada asukohaskeemil punase ringiga näidatud asukohta restkaev, et tagada Lai tn 77 kinnistule tänavamaalt valguva sademevee kokku kogumine ja ära juhtimine. Töö mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud lõppeesmärgi saavutamiseks, sh kaeveloa taotlemine, kaevetööd, trassi ja restkaevu paigaldamine, tekkivate jäätmete käitlemine, taastamine (haljastustööd planeerida mahus, mis tagab olemasoleva olukorra taastamise pärast ehitustöid), teostusjoonise tegemine. Uue sademeveekanalisatsiooni toru PP SN8 läbimõõt De 160 mm, restkaev 400/315, muru sisse paigaldatav kuppelrestluuk. Hämariku tn sademeveetrassi teostusjoonis on lisa 1 5. Pakkumise esitamise aeg: 26. juuli 2021 6. Pakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil paide@paide.ee.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

26.07.2021

Avaldamise kuupäev:

14.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked