Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 2022

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Tehniline kirjeldus 2.1. Jooksvat parandamis vajavaid kruusatee lõike on kogu valla piires.  jooksev remont seisneb remonditava teelõigu tasandamises, 100mm kruusakihi peale vedamises ja teelõigu profileerimises. Ühe remonditava teelõigu minimaalne kruusavajadus 15 tonni;  peale veetav kruus peab vastama punkt 6-le, MKM ministri määruses nr 101, 03.08.2015 lisas nr 10;  hinda küsime tonni kohta, mis peab sisaldama kõiki kruusatee parandamise toiminguid koos materjali, transpordi ja profileerimisega. 2.2. Remontivajavate kruusateede kaardimaterjalid edastatakse jooksvalt. Tellimuse täitmine peab toimuma 3 tööpäeva jooksul, kui maht on kuni 50 tonni ja 7 tööpäeva jooksul, kui tellitav maht on üle 50 tonni. 2.3. Hanke objektiks olevad teed on avalikult kasutatavad teed ja pakkujal on pakkumuse tegemiseks ning kõigi oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorraga tutvuda kohapeal. 2.4. Tööd teostatakse septembrist novembri lõpuni Tellija tellimuse alusel. 2.5. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu. 2.6. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest seadustest, normidest, standarditest või vastavate ametkondade nõuetest. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud tehnilises kirjelduses kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks. 2.7. Töövõtjal on kohustus järgida liiklus-, keskkonna- , kvaliteedi-, ja tööohutusnõudeid ning edastada Tellijale objektiga seonduvat infot liiklustakistuste, ohtlike kohtade jmt kohta. 2.8. Tööd võetakse vastu töövastuvõtu aktiga, milles märgitakse ära teostatud töömaht ja hind. Töövastuvõtu akti alusel koostatakse arve. 2.9. Järelevalvet teostab Tellija esindaja. 2.10. Tellija poolt teostatav järelevalve ei vähenda Pakkuja vastutust. 2.11. Pakkuja on kohustatud teostama enda ja alltöövõtjate töö kvaliteedi järelevalvet. Tööde teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest teel Pakkuja. 2.12. Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud pretensioonide korral võib Hankija vähendada vastava töö eest makstavat tasu. 4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine 4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16.06.2022.a. kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-mailile haademeeste@haademeeste.ee. 4.2. Pakkumus esitada eesti keeles. 4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita. 4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast. 4.5. Pakkumused avatakse 16.06.2020. a. peale kell 10.00.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

16.06.2022

Avaldamise kuupäev:

09.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked