Generaatori soetamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Generaatori soetamine“ 1. Eesmärk ja objekt 1.1. Käesoleva hanke eesmärgiks on diiselgeneraatori soetamine Lääne-Nigula vallale vastavalt Lisas 1 toodud tingimustele. 2. Nõuded pakkujale 2.1. Pakkuja peab olema kantud äriregistrisse või asukohamaa vastavasse registrisse. 2.2. Pakkumus peab sisaldama seadmete maksumust koos transpordiga Lisas 1 nimetatud aadressile, tarneaega ning Lisas 1 nimetatud andmeid ja dokumente. 3. Pakkumuse esitamine 3.1. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 28.11.2022 kell 11:00. 3.2. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee 4. Pakkumuste hindamine 4.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele. 4.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta esitatud tingimustele. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 4.3. Edukaks tunnistamisel hindab hankija pakkumusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel: Maksumus (soodsam on parem) 70 punkti; Tarneaeg (varasem on parem) 30 punkti. Edukaks osutub enim punkte saanud pakkumus. 4.4. Hankija jätab endale õiguse lükata pakkumused tagasi, kui need ületavad hanke eeldatavat maksumust ning alustada pakkujatega läbirääkimisi. Lisa 1. Tehniline kirjeldus

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

28.11.2022

Avaldamise kuupäev:

23.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Diiselgeneraatori ostmine 09.12.2022
Diiselgeneraatori ostmine 07.12.2022
Generaatorite hange 29.11.2022
Generaatorite ostmine 28.11.2022
Generaatori ost ja paigaldus 14.11.2022