ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kultuuriministeerium soovib hanke tulemusena saada meetme ja selle tegevuste tõenduspõhise ja rakendusliku lõpphindamise, kus analüüsitakse meetme ja selle tegevuste ellu rakendamise tõhusust, asjakohasust ja tulemuslikkust ajavahemikul 2014-2022. Hinnang tuleb anda rahastusperioodile tervikuna, samuti peab analüüsima, kas ja kuidas on täidetud vahehindamisel antud soovitused. Analüüsi alusel ootab Kultuuriministeerium praktilisi poliitikasoovitusi kohanemis- ja lõimumismeetme kujundamiseks ja tegevuste elluviimise protsessi muutmiseks tõhusamaks, asjakohasemaks, tulemuslikumaks, mõjusamaks ja jätkusuutlikumaks uuel struktuurivahendite programmperioodil 2021-2027. Lõpphindamisel on kaks põhieesmärki: 1) hinnata meetme ning selle kohanemis- ja lõimumistegevuste asjakohasust, tulemuslikkust ja mõjusust; 2) hinnata meetme ning selle kohanemis- ja lõimumistegevuste ellurakendamise tõhusust, sh ressursitõhusust ja jätkusuutlikkust.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

17.06.2022

Avaldamise kuupäev:

23.05.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked