Erinevate objektide lammutustööd Tallinnas

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kutsume Teid osalema hankes „Erinevate objektide lammutustööd Tallinnas“. Hankelepingu esemeks on nii lammutustööd kui ka lammutusjäätmete käitlemine ja krundi korrastamine ning haljastamine ja haljasala kujundamine. Pakkumuse koostamisel tuleb arvestada hanke alusdokumente ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018 määrust nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" - https://www.riigiteataja.ee/akt/102112018007?leiaKehtiv

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

30.11.2021

Avaldamise kuupäev:

23.11.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked