Enampakkumine jäätmete tarneks Iru jäätmepõletusplokki aastatel 2022-2023

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Konkurss korraldatakse Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletavate segaolmejäätmete ja/või segaolmejäätmete sortimisjäägi (edaspidi jäätmed) Iru elektrijaama enampakkumisena lisas 1 toodud mahus ja lisas 2 toodud lepingu tingimustel. Konkurss korraldatakse VÕS §1009 - §1013 alusel.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

31.08.2021

Avaldamise kuupäev:

17.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked