Elektriautod AS-le SEB Pank

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

SEB Pank kutsub Teid osalema hankes, milles soovime hinnapakkumist uutele premium-klassi elektriautodele. Hanke tingimused ja pakkumise esitamise nõuded on toodud lisatud dokumentides – Pakkumiskutse, Lisa 1. SEB Panga jaoks sobivate pakkujate hulgast valitakse pakkuja, kellega alustatakse läbirääkimisi edasise võimaliku koostöö ja selle tingimuste osas. Pakkumised palume saata Mercell hankekeskkonda. Käesolev pakkumiskutse ei ole SEB Panga poolne pakkumine ega kohustus mistahes lepingu sõlmimiseks pakkujaga. SEB Pank jätab endale õiguse lõpetada esialgsed läbirääkimised pakkujaga igal ajal ilma sellest eelnevalt ette teatamata, olenemata põhjusest ja ilma hüvitist maksmata. Pakkumisele vastuse koostamise kulud kannab täielikult pakkumist esitav osapool ja neid kulusid ei saa mingil viisil SEB Pangalt või tema tütarettevõtjalt sisse nõuda. SEB Pank võib oma äranägemisel muuta käesoleva pakkumiskutse ulatust ja sisu. SEB Pank jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumised. Pakkumisi ootame hiljemalt 29.06.2022.a. kell 17:00.‏‏‎‪‎‪‬‏‬‎‪‬‪‬‎‏‎‏‎‪ Ebaselgete asjaolude või küsimuste korral saatke oma kirjalikud küsimused läbi Mercell hankekeskkonna. Mercell hankekeskkonnaga seotud tehniliste probleemidega osas palume pöörduda Mercell Estonia OÜ poole. Lugupidamisega Hangete osakond AS SEB Pank

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.06.2022

Avaldamise kuupäev:

08.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked