Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist üliõpilaste uurimistööde juhendajate koolituse läbiviimisek

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist üliõpilaste uurimistööde juhendajate koolituse läbiviimiseks Koolituse eesmärgiks on üliõpilaste uurimistööde juhendajate juhendamise pädevuse arendamine ja juhendamise protsessi tõhususe suurendamine ning teadvustatud juhendamise kaudu üliõpilaste uurimistööde kvaliteedi parandamine Sihtgrupp - Eesti Maaülikooli töötajad, kes tegelevad erinevate kõrgharidusastmete ja erialade üliõpilaste uurimistööde juhendamisega. Koolituse sisu I moodul – uurimistööde juhendamise tähtsus, juhendaja ja juhendatava rollid uurimistöös. II moodul – üliõpilase iseseisvuse ja motivatsiooni toetamine uurimisprotsessis. III moodul – üliõpilase toetamine uurimistöö kirjanduse otsimise ja sellest ülevaate koostamisel. IV moodul – üliõpilase toetamine uurimistöö kirjutamise protsessis. V moodul – tagasiside roll, protsess ja andmise viisid uurimistöö juhendamisel. Õppematerjal/õppesisu –  oodatakse praktilisi näiteid ja mudeleid, kuidas üliõpilaste uurimistööde juhendamise erinevates aspektides Maht – Üks koolitusmooduli maht on 4 akadeemilist tundi (5*45). Koolitusgrupi suurus on kuni 20 sihtgruppi kuuluvat töötajat.  Toimumise ajakava – Vähemalt esimene koolitusmooduli peavad olema läbi viidud 2022. aasta jooksul, ülejäänud hiljemalt 31.03.2023. Koolituse asukohaks Eesti Maaülikool. Pakkumus peab sisaldama - Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja(te) kirjeldus.   Nõuded koolituse läbiviimiseks ja koolitajatele  Mitmekülgse lähenemise tagamiseks on soovitav, et moodulid on läbi viidud erinevate õppejõudude poolt 75% koolitajatest eeldame doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni olemasolu varasem kogemus sarnase koolituse läbiviimisel;   varasem juhendamise kogemus vähemalt kahel kõrghariduse astmel täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusluba või registreeritud täienduskoolitusasutuse pidajana. Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.     1.    Koolitaja vastavus kehtestatud nõuetele 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);  2.    Teenuse maksumus 40%.  Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel, sh on Eesti Maaülikoolil õigus tellida täiendavalt vabalt valitud koolitusmoodulit.   Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  kerli.liiv@emu.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.11.2022. a

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.11.2022

Avaldamise kuupäev:

15.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked