Eesti Maaülikool otsib läbiviijat kahele sotsioloogilisele uuringule:Eesti Maaülikooli vilistlaste uuring ja Tööandjate uuring

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesti Maaülikool otsib läbiviijat kahele sotsioloogilisele uuringule Hanke eesmärk on leida partner, kes aitaks Eesti Maaülikoolil läbi viia järgnevad uuringud: Eesti Maaülikooli vilistlaste uuring Uuringu eesmärk on kaardistada vilistlaste rahulolu ülikoolis omandatud haridusega ning hakkamasaamist tööturul. Samuti tagasivaadet tudengielu ja sõlmitud sotsiaalsete sidemete kohta ning suhteid ülekooliga täna. Uuringus leiavad kajastamist järgmised teemad: - rahulolu omandatud erialaga ning selle rakendamine tööturul; - karjäär ja selle seosed omandatud erialaga; - täiendkoolitus ja selle vajadus tulevikus; - soov osaleda vilistlaselus ja toetada ülikooli. Ankeet vilistlaste uurimiseks töötatakse välja koostöös Eesti Maaülikooliga. Läbiviija tagab ankeedi kättesaadavuse ja turvalisuse veebis. Küsitluses osalejad tagavad Eesti Maaülikool ja hankija koostöös. Valimi suuruseks on 300 vilistlast. Tööandjate uuring Uuringu eesmärgiks on kaardistada tööandjate rahulolu Eesti Maaülikooli lõpetanutega ning selgitada välja ettevõtete tööjõu-, täiendkoolituse- ja teadus-arendustegevuse vajadused. - tööandjate rahulolu EMÜ lõpetanute ettevalmistusega; - organisatsioonide tänased ja tuleviku tööjõuvajadused; - organisatsioonide täiendkoolituse vajadused; - EMÜ teadus- ja arendustegevustega rahulolu ja -vajadused. Ankeet tööandjate hoiakute uurimiseks töötatakse välja koostöös Eesti Maaülikooliga. Läbiviija tagab ankeedi kättesaadavuse ja turvalisuse veebis. Küsitluses osalejad tagab hankija. Valimi suurus on 100 erinevat ettevõtet ja asutust. Esindatud peavad olema väike-, keskmise suurusega- ja suurettevõtted, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, majandustegevusega mittetulundusühingud ja haridusasutused. Uuringu visioonide ja pakkumiste esitamise tähtaeg on k.a. 7. juuni 2021 aadressile: risto.mets@emu.ee. Lisainfot saab küsida samalt aadressilt.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

07.06.2021

Avaldamise kuupäev:

01.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked