Detailplaneeringu koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1.1. Põlva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Põlva linnas Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) koostamiseks. Planeeringuala suurus on ca 4,86 ha, ulatudes Lina tn 21 katastriüksuselt (katastritunnus 62001:003:0637, kinnistu registriosa number 787138, maa kasutamise sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) Lina tänav T4 katastriüksusele (katastritunnus 62001:003:0034, maa kasutamise sihtotsarve 100% transpordimaa). Detailplaneering on algatatud Põlva Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused kahe hoolekandeasutuse rajamiseks Lina tn 21 katastriüksusele ning anda alale ruumiline terviklahendus. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrkude paiknemine, määratakse säilitatav ja rajatav haljastus. 1.2. Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on vajalik koostada planeeringuala topo-geodeetiline uuring ning anda hinnang, kas liikluskorraldus Lina tänaval vajab muutmist.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

29.11.2019

Avaldamise kuupäev:

21.11.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked