Aravete lasteaia madalpingekaabli projekteerimis- ja ehitustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Järva Vallavalitsusele Aravete lasteaia madalpingekaabli projekteerimis- ja ehitustöödeks. Terminid Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks. Hanke objekt Käesoleva riigihanke objektiks on Aravete lasteaia madalpingekaabli projekteerimis- ja ehitustööd (edaspidi: tööd). Objekt/aadress Töö Objekt: Aravete lasteaed Aadress: Lasteaia tn 4, Aravete, Järva vald Uue madalpingekaabli projekteerimine ja ehitamine alates AJ Alari:(JJaani) kuni Lasteaia tn 4 planeeritud mõõtekilbini. Tööde tähtajad ja etapid • Veebruar 2023 Planeeritav hankelepingu sõlmimine • 100 kalendripäeva Alates lepingu allkirjastamisest kuni ehitusprojekti üle andmiseni tellijale. • 45 kalendripäeva Ehitustööd alates tellijapoolsest projekti heaks kiitmisest. Planeeritud tööd Planeeritavad tööd: • Geoaluse koostamine projekti koostamiseks vajalikule alale • Ehitusprojekti koostamine tööprojekti staadiumis. Ehitusprojekti mahtu kuuluvad minimaalselt: o Tööprojekti mahus ehitusprojekt. Tuleb arvestada lasteaia liitumisega 160A ning võimaliku 38kW päikesepargi rajamisega lasteaia katusele. Eeldatav maakaabel AXPK4G240 (täpsustada projekteerimistööde käigus) o Talumiskohustuse ala plaanid o Kinnistuomanike kooskõlastused (sh Transpordiamet) o Kooskõlastused tehnovõrguvaldajatega o Vajadusel trassikoridori muutmine kui esineb probleeme kinnistuomanike kooskõlastustega o Kooskõlastamine Elektrileviga • Ehitustööde mahtu kuulub: o Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine o Kaablitrassi rajamine alates alajaama fiidrist (kokku ligikaudu 270m) o Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus, osaliselt kinnisel meetodil o Mõõtekilbi paigaldamine skeemil märgitud asukohta (vundamendil metallkilp arvestikohaga) o Mõõtekilpi olemasoleva arvesti paigaldamine o Mõõdistustööd, pingestamine, haljastuse taastamine Muud tingimused Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 150 päeva. Täiendav info Järva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Kert Kaasik, kert.kaasik@jarva.ee, tel: +372 5905 7970. Pakkumuse vormistamine Pakkumus palun esitada hiljemalt 03.02.2023 aadressil info@jarva.ee. Pakkumuse e-kirja pealkirjaks märkida „Aravete lasteaia madalpingekaabel“ Maksetingimused Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud vastuvõtmise akti alusel e-arve esitamisest arvates. Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis. Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamis

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

03.02.2023

Avaldamise kuupäev:

23.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked