Ametlike Teadaannete arendustööd masintõlke mooduli kasutuselevõtuks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riiklik maksejõuetuse andmete register on vaja liidestada Euroopa Liidu keskse registriga, mille tulemusena on kõikide liikmesriikide maksejõuetuse andmed kättesaadavad Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist (edaspidi portaal). Nõuetele vastavad andmed on kättesaadavad Ametlike Teadaannete (edaspidi AT) infosüsteemist. AT on eestikeelne süsteem, mistõttu vajab eesti keelt mittevaldav isik selles avaldatavast teabest arusaamiseks tõlkevõimalust ning seda võimalust hakkab pakkuma masintõlke moodul. Käesoleva hanke eesmärk on teha AT-s vajalikud muudatused ja täiendused, et masintõlke kasutuselevõtt ning selle haldamine oleks võimalikult optimaalne. Tööde teostamisaeg pärast hankelepingu sõlmimist on 2,5 kuud, millele arvestatakse juurde 30 päeva maksmiseks.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

09.01.2020

Avaldamise kuupäev:

23.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked