Aktsiaselts Rakvere Haigla arengukava koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Käesoleva hanke eesmärk on Sotsiaalministri 03.12.2004.a määruse "Haigla arengukava, eelarve ja auditeeritud aastaaruande esitamise ja avalikustamise tingimused ja kord" § 1 mõistes perioodiks 2022-2030 I ja II etapi arengukava koostamine lähtudes sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määrusest nr 166 «Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord» ja pidades seejuures silmas Aktsiaseltsile Rakvere Haigla kui üldhaiglale Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate pädevuste, funktsionaalsuste ning riigi tervishoiusüsteemi puudutavatest arengukavadest tulenevate aluspõhimõtete ja tendentsidega. Lisaks funktsionaalsele arengukavale peab koostatav arengukava sisaldama ka eraldi osas haigla strateegilist arengukava lähtuvalt hankija poolt edukale pakkujale, kellega hankija sõlmib hankelepingu, täpsustatavast lähteülesandest, hõlmates endas mh kuid mitte ainult finantsanalüüsi teostamist.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

07.01.2022

Avaldamise kuupäev:

31.12.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked