Administratiivhoone ATS süsteemi hange. VKG AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Administratiivhoone ATS adresseeritava süsteemi paigaldus &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Indrek Poom, sisevalveosakonna juhataja<br>+372 56976530<br><u><a href="mailto:indrek.poom@vkg.ee">indrek.poom@vkg.ee</a></u><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Avatud hankemenetlus<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS Administratiivhoone ATS.<br>Hoonesse on paigaldatud Kentec Syncro analoog- adresseeritav ATS keskseade.<br>Adresseeritava süsteemi põhimõttel on välja ehitatud pööning, kelder ja korruste koridoride ripplae tagune.<br>&nbsp;<br>Ülejäänud ATS alad töötavad konventsionaalse süsteemi põhimõttel ja on olemasoleva keskusega ühendatud Kentec Syncro konventsionaalsete tsoonimoodulite vahendusel.<br><br>Tööd tuleb teostada I, II ja III korruse kabinetides, koridorides.<br>Hanke mahtu kuulub:<br><ul><li>kabinettide ja koridoride konventsionaalsete ATS suitsu ning temperatuuriandurite asendus (130 tk).</li><li>Evakuatsioonilülitite paigaldus (8 tk).</li><li>Korrastada olemasolev kaabel, mittevajalik eemaldada. Kaabel tuleb paigaldada peidetud kujul, vajadusel seinte/lagede sisse.</li></ul><br>Olemasolev kaabeldus on töökorras, võimalik kasutada adresseeritava süsteemi väljaehitamisel.<strong>Töödele eelnevalt kindlasti tutvuda hankeobjektiga</strong>.<br><br>Objektilt laekuvate häirete vastuvõtmine toimub VKG põhiterritooriumi valvepuldis asuva haldusprogrammi kaudu.Teostatavate tööde maht peab sisaldama süsteemi konfigureerimist ja kasutaja väljaõpet ning tagama tervikliku ja komplektselt toimiva lahenduse.<br><br><strong>Normdokumendid:</strong><ul><li>Ehitusseadus</li><li>Elektriohutusseadus</li><li>Tuleohutusseadus</li></ul><br><strong>Olulisemad standardid:</strong><br><ul><li>EVS-HD 60364 “Ehitise elektripaigaldised”; “Madalpingelised elektripaigaldised”</li><li>EVS-62676</li><li>EVS-EN 50130</li><li>EVS-EN 50131 “Häiresüsteemid. Sissetungimishäire süsteemid”</li></ul><br><strong>Lisatingimused:</strong><br><ul><li>Kaabel paigaldada seinte/ lagede siseselt, vajadusel tuleb lõigata kaablirennid. Ripplae olemasolul ripplae paneelide tagant. Kaablite paigaldamisel jälgida tootjatehase ja standarditega esitatud nõudeid (nõrkvoolu kaablite paigaldamisel kõrvuti tugevoolu kaablitega kasutada nõuetekohast eraldusvaheseina). Juhtmestiku seinadest läbiviimisel kasutada läbiviike.</li></ul><br><ul><li>Pakkumuses väljendada ja näidata eraldi süsteemi seadmete, abimaterjali ja paigalduse maksumus, samuti kogumaksumus.‏‏‎‬‪‬‎‬‎‎‬‏‏‏‎‪‎‏‎‪</li></ul><br><ul><li>Pakkumuses tuua välja seadmete <u>spetsifikatsioon&nbsp;</u>ja hinnad väljendada iga positsiooni lõikes.</li></ul><br><ul><li>Kaablite paigaldamisel järgida tootjatehase ja standarditega esitatud nõudeid (nõrkvoolu kaablite paigaldamisel kõrvuti tugevvoolu kaablitega kasutada nõuetekohast eraldusvaheseina (EVS-EN 50174). Juhtmestiku seintest läbiviimisel kasutada läbiviike.</li></ul><br><ul><li>Tööde teostuse järel esitada nõuetekohane teostusdokumentatsioon:<ul><li>seletuskiri(paigaldiste kohta);</li><li>seadmete spetsifikatsioonid ja datasheedid ja kasutusjuhendid;</li><li>mõõdistusprotokollid, sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioon;</li><li>teostusjoonised ja struktuurskeemid(vastavalt valdkonna EVS ja VKG teostusjooniste korra nõuetele) – 2 eksemplari paberkandjal ja 1 elektrooniliselt failidena.</li></ul></li></ul></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Lisa 1, asendiplaan. Lisa 2, hoone plaan.<br><strong>&nbsp;</strong><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td valign="top">17.jaanuar 2023.a kell 13:00<br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top"><strong>Põhitegurid ja osatähtsus (%):</strong><br>Majanduslikult soodsaim pakkumus -45%.<br>Seadmete ja materjalide valik – 25%<br>Seadmetele ja teenusele pakutav garantii – 15%<br>Operatiivsus (lühikesed tarne ja paigaldustähtajad) -15%<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Hiljemalt 20.veebruar 2023.a<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br></td><td valign="top">11.jaanuar 2022.a kell 10:00<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br><br>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

17.01.2023

Avaldamise kuupäev:

05.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked