5-istekohaga kaubiku ostmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Käesolevaga hankedokumendiga teeb Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi nimetatud ka kui hankija) kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku osaleda hankija korraldatud veebihankes „5-istekohaga kaubiku ostmine“ ja esitada hankedokumendis sisalduvatele tingimustele vastav pakkumus. Käesoleva veebihanke eesmärgiks on soetada hankija vajadustele vastav uus mootorsõiduk (5-istekohaga kaubik) koheldes hankemenetluses kõiki pakkujaid võrdselt ja kasutades efektiivselt ära olemasolevaid konkurentsitingimusi hanke eseme parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte saamiseks ning tagades seejuures hankija rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning ühtlasi viies riigihanke läbi mõistliku aja jooksul. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada hanketeates märgitud tähtajaks elektronposti teel hankija elektronposti aadressile info@narvavesi.ee .

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

18.11.2022

Avaldamise kuupäev:

12.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg

Sõiduki ost 17.11.2022
Sõidukite hankimine 15.11.2022
Kaubiku N1 soetamine 14.11.2022
Isotermilise kaubiku ja kuni 3500 kg täismassiga madelveokite ost 28.10.2022
Kaubikud ja sõiduauto 30.09.2022