Talihooldustööd (lume- ja libedusetõrje) teostamine Nõo valla haldusterritooriumil

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Talihooldustöödeks on Nõo vald jagatud kuueks piirkonnaks, mis on näha lisatud valla kaardilt. 1. piirkond on Nõo alevik ja Viinamärdi paisjärve ümbrus- teede pikkus ~22 km; 2. piirkond on valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (v.a. Nõo alevik ja nn Vissi piirkond)- teede pikkus ~46 km; 3. piirkond on nn Vissi piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku- teede pikkus ~18 km. Piirkonnas 3 on tarvis teostada talihooldustöid muuhulgas 3,6 m laiuses ja 2,5 m kõrguses Vissi jalakäijate tunnelis ja sinna viivatel jalgteedel. Samuti on tarvis teostada talihooldustöid 3,3 km pikkusel Nõo-Elva jalg- ja jalgrattateel ning 0,9 km pikkusel Tõravere jalg- ja jalgrattateel, mis on valdavalt 2,5 m laiused; 4. piirkond hõlmab põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid- teede pikkus ~27 km; 5. piirkond hõlmab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad)- teede pikkus ~71 km; 6. piirkond on Kolga, Aiamaa ja Unipiha külad, osaliselt Luke küla (Luke mõisa piirkond)- teede pikkus ~18 km. Talihoolet vajavate teede ja tänavate kogupikkus on ~202 km. Talihoolet vajavate teede hulka võib lisanduda erateid vastavalt esitatud ja vallavalitsuse poolt aktsepteeritud taotlustele. Teehoiutööde teostamisel tuleb tagada teede talvine seisunditase 1, tänavate ja jalgteede puhul seisunditase 2. Nõo-Elva jalg- ja jalgrattateel ning Tõravere jalg- ja jalgrattateel tuleb järgida muule kergliiklusteele kehtestatud nõudeid. Hanke tingimused: *Nõo Vallavalitsusele esitada pakkumused, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta ning ühikhinnad lumetõrjel (eurot/tunnis). Töömahu arvestus toimub tegeliku tööaja alusel. Kõigis piirkondades rakendatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kuul nn. valmisolekutasu 500 eurot/kuus. Vajadusel tagab Töövõtja hooldatavatel teedel lumetõrjetööks vajaliku märgistuse viisil ja mahus, mida Töövõtja peab vajalikuks kiire ja kvaliteetse hooldustöö teostamiseks. *Eraldi tuua välja libedusetõrje teostamise võimalus(ed) ja libedusetõrje ühikhinnad. Piirkondades 1, 2 ja 3 on vajalik teostada libedusetõrjet ka puistematerjalidega (eelistatult liivatamisega või graniitsõelmetega), teistes piirkondades piisab üldjuhul teepinna mehaanilisest karestamisest. 3. piirkonnas asuval Nõo-Elva jalg- ja jalgrattateel ning Tõravere jalg- ja jalgrattateel on libedusetõrjes eelistatud graniitsõelmed. *Pakkumuse võib esitada ühes, mitmes või kõigis piirkondades talihooldustööde teostamiseks. Mitme pakkumuse esitamine ühele piirkonnale ei ole lubatud. *Hindamiskriteeriumiks on madalaim ühikhind (käibemaksuta). Edukate pakkujatega sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu talihooldustööde teostamiseks 2022/2023 talveperioodiks. *Talihoolet teostavad masinad peavad olema varustatud seadmetega, mille abil saab salvestada ja/või jälgida masinate marsruuti või asukohta (nn GPS-seadmed). Seadmete puudumisel korraldab nende paigaldamise Nõo Vallavalitsus. Pakkumused lepingulisteks talihooldustöödeks esitada e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua kinnises ümbrikus Nõo vallavalitsuse kantseleisse aadressil Voika 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa hiljemalt 11. novembril 2022 kella 11:00-ks. Lisainformatsiooni annab ehitusspetsialist Aarne Timm, tel. 745 5504, 5340 5828, e-post aarne.timm@nvv.ee.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

11.11.2022

Avaldamise kuupäev:

04.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked