Paldiski Lõunasadama tuletõrjepumpla siseste torustike vahetus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus Paldiski Lõunasadama tuletõrjepumpla siseste torustike vahetuseks. Täpsem kirjeldus on esitatud (lisas 1), nagu ka sõlmitava lepingu projekt (lisa 2). Tööde teostamise tähtaeg on 3 (kolme) kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest, millele järgneb garantii 2 (kaks) aastat. Pakkumuse maksumus esitada eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tingimusel, et hankelepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Pakkuja on kohustatud tegema Töö keskkonnasäästlikul viisil, sh korraldama jäätmete liigiti kogumist ja ringkäitlusesse suunamist ning kasutama võimalusel keskkonnasäästlikku tehnikat. Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et tagab Töö tegemisel kõigi ohutus-, keskkonnaalaste, töökaitse ja muude nõuete täitmise oma kulul ning kannab õigusaktides ettenähtud vastutust nimetatud nõuete täitmata jätmise eest. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult pakkumuse madalaimat hinda. Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, korraldab hankija eduka pakkumuse väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdselt väärtuspunkte saanud pakkumused esitanud pakkujatel liisuheitmise juures viibida. Võimalike hanke alusdokumentide muudatuste ja selgitustega kursis olemiseks palume registreeruda hanke juurde, saates sellekohase e-kirja aadressile t.pikpoom@ts.ee. Objektiga tutvuda soovijatel võtta ühendust: Timo Pikpoom t.pikpoom@ts.ee, tel 5113696. Pakkumus palume esitada hiljemalt 29.12.2022 kell 11.00 e-posti aadressil t.pikpoom@ts.ee. Ekirjale lisada märgusõnana hanke ja pakkuja nimi. AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või osta hankeeseme pakkuja nõusolekul osaliselt.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.12.2022

Avaldamise kuupäev:

14.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked