'Kuidas läbi viia tehniliselt ja visuaalselt kaasahaarav veebiseminar* ja kuidas luua atraktiivne videoloeng*? koolituse läbiviimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist „Kuidas läbi viia tehniliselt ja visuaalselt kaasahaarav veebiseminar* ja kuidas luua atraktiivne videoloeng*? koolituse läbiviimiseks *Veebiseminar – veebi vahendusel reaalajas toimuv õppetöö vorm, kus toimub ka suhtlus ja arutelu õppijatega. *Videoloeng – ettesalvestatud õpetav või teavet edasiandev ettekanne videona, mis sobib teema iseseisvaks omandamiseks. Koolituse läbiviimise põhieesmärgiks on õppekvaliteedi tõstmiseks arendada akadeemilise personali teadlikkust ja oskusi veebiseminaride ja videoloengute läbiviimisest. Teemad - Veebiseminaride ja videoloengute ettevalmistus - Veebiseminaride ja videoloengute tehniline pool: koht, taust, heli, kaamera jne - Veebiseminaride läbiviimise erisused BigBlueButtonis, Teamsis ja Zoomis - Veebiseminaride ülesehitus ja kaasamise võimalused - Videoloengute struktuur, kestvus ja atraktiivsus - Videoloengute salvestamise võimalused Sihtgrupp Eesti Maaülikooli töötajad - akadeemiline personal Koolituse sisu ja struktuur Koolitus peab olema üles ehitatud loengule ja küsimuste arutelule. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning lektoritega konsulteerimiseks. Koolituse käigus võimalus individuaalseks nõustamiseks. Õppematerjal Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavaid slaide ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga. Veebikoolitust salvestatakse ja lubatakse kasutada maaülikooli siseveebis tähtajatult. Maht Ühe koolituse kogumaht on 4 akadeemilist tundi (4*45). Koolitusgrupi suurus on kuni 50 sihtgruppi kuuluvat õppejõudu ja/või teadustöötajat. Koolitusgruppe ja mooduleid moodustatakse ning korratakse vastavalt vajadusele. Toimumise ajakava Koolitus peaks olema läbi viidud 2022. aasta I kvartalis, Tartus. Koolitus toimub virtuaalselt. Pakkumus peab sisaldama Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus. Nõuded teenuse osutajale  vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;  täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusluba või registreeritud täienduskoolitusasutuse pidajana;  kasuks tuleb varasem kogemus õppejõudude koolitamisel; Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi. 1. Koolitaja varasem kogemus 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte); 2. Teenuse maksumus. Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel, sh on Eesti Maaülikoolil õigus tellida täiendavalt vabalt valitud koolitusmoodulit.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

16.01.2022

Avaldamise kuupäev:

03.01.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked