„Inseneeria puu” struktuuri ja sisu loomise tellimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Nõuded Töö sisule 2.1. Eesmärk „Inseneeria puu“ on inseneeria valdkonna erinevate erialade süstematiseeritud ülevaade koos viidetega asjakohasele teabematerjalile valdkonna ja erialade kohta. Töö on sisendiks „Inseneeria puu” internetipõhise digitaalse lahenduse loomisele. 2.2. Töö kirjeldus 2.2.1. Töö ülesehitus peab olema esitatud puu visuaalse struktuurina (tüvi, oksad jne) ning koondama inseneeria ametialad ja ametid, sealhulgas: 2.2.1.1. SA Kutsekoja kutsestandardite registris (https://www.kutseregister.ee/standardid/) olevate Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku 6-8 taseme inseneride kutsed (v.a kutsetegevuse valdkonnad: haridus; kultuur; sotsiaalhoolekanne; teenindus; vara- ja isikukaitse; äriteenindus ja muu äritegevus). 2.2.1.2. SA Kutsekoja OSKA valdkondade (https://oska.kutsekoda.ee/oskavaldkonnad/) uuringute terviktekstides sisalduvad inseneride ametid ja ametialad. 2.2.1.3. Haridusportaalis edu.ee kirjeldatud inseneride ametid ja ametialad (https://haridusportaal.edu.ee/ametialad). 2.2.2. Töö peab koondama valdkondlikku teavet vähemalt kolmeastmelise jaotusega (valdkond, ametialad, ametid) struktuuri, sealjuures amet ja ametiala on määratletud järgmiselt: 2.2.2.1. Amet, ametikoht - tööülesannete kogum, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu. Ametinimetused ja kutsenimetused võivad kokku langeda. 2.2.2.2. Ametiala - sarnaste ametite kogum1 .

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

06.01.2020

Avaldamise kuupäev:

11.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked