'Rakvere valla Vaeküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine“, omanikujärelevalveteenuse osutamine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Omanikujärelevalveteenuse osutamine järgmistele tegevustele: Vaeküla küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, ühe olemasoleva reoveepumpla rekonstrueerimine, kahe uue reoveepumpla rajamine, reoveepuhasti rekonstrueerimine, kolme biotiigi likvideerimine ,ning ühe uue tiigi rajamine koos eeltoodud objektidele elektriliitumiste korraldamise, liitumispunktide ning muude vajalike kaasnevate tööde teostamisega.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

05.12.2022

Avaldamise kuupäev:

22.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked