'Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes“ tööde teostamiseks, Reo karjääris signaalvähi väljapüükide teostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk on Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ projekti „Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes“ teostamiseks töö „Signaalvähi väljapüügid Reo karjääris“ läbiviimine alltöövõtu korras. Töö teostatakse koostöös Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetooliga. Tööde teostamine toimub vastavalt lähteülesandele, mis on hanke lisaks (Lisa 1) ja on kättesaadav järgnevalt lingilt: Lisa 1. Reo karjääris signaalvähi väljapüügi lähteülesanne ja tingimused 2022. aastal. Nõuetekohaselt teostatud tööde eest tasutakse peale töö teostamist ühe maksena. Töö loetakse Tellija poolt vastuvõetuks üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisega. Pakkujal peab olema pädevus tööde teostamiseks, mida tõendatakse vastutava isiku kaudu. Pakkuja nimetab tööde teostamise eest vastutava isiku, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus loodusteaduste valdkonnas. Tööde teostamise eest vastutav isik peab olema osalenud varamates riigi või teadusasutuse poolt tellitud vähi leviku ja arvukuse uuringutes. Pakkuja esitab vastutava isiku hariduse andmed (haridusasutus, eriala, omistatud kraad või diplom, hariduse omistamise aeg) ning eelnimetatud tööde teostamise kogemust tõendavad andmed (töö nimetus, tellija, teostamise aeg). Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus. Hanke piirmäär 3000 € (sisaldab kõiki makse). Pakkumus esitada hiljemalt 15. juuniks 2022 kell 12:00 e-postile: Katrin Kaldre. Vajadusel lisainfo samalt e-posti aadressilt.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.06.2022

Avaldamise kuupäev:

03.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked