„Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste arendusprogramm “

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Hanke objekti tehniline kirjeldus / olulisemad tingimused 2.1. Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides mõnele standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb väikeostu dokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 2.2. 2017. aastal rakendunud haldusreformi tulemusel muutusid nii kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) roll ja ülesanded kui ka KOV-i üksuste arv ja suurus. Muutunud olukord nõuab KOV-idelt uusi oskusi valdkonna arengusuundade ja kitsaskohtade tundmises ning senisest paremat kohaliku elu korraldamist. Arendus programmiga soovib hankija suurendada riigipoolset tuge Ida-Virumaa KOV-idele sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel, suurendades seeläbi nende võimekust reageerida valdkondlikele kitsaskohtadele sotsiaalteenuste korraldamisel ning toetades KOV-i juhtimise ja institutsionaalse võimekuse kasvu. Arendusprogramm sisaldab nõustamisi, koolitusi ja teenusedisaini metoodika rakendamist. Antud arendusprogramm on riigi esmane katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Hankija teeb peale katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada. Arendusprogrammi on täpsemalt kirjeldatud lisas 1. 2.3. Arendusprogramm viiakse ellu Ida-Viru maakonnas tervikuna. Asjade üleandmine toimub Tallinnas, Suur-Ameerika 1. Tähtaeg: Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. jaanuar kell 12.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti aadressile regina.sergejebva@sm.ee. Potentsiaalseid huvilisi oodatakse infopäevale, mis toimub 14. jaanuar kell 11.00 ssotsiaalministeeriumis. Oma soovist osaleda infopäeval palume teavitada hiljemalt 13. jaanuar regina.sergejeva@sm.ee. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Regina Sergejeva poole e-post regina.sergejeva@sm.ee.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

29.01.2020

Avaldamise kuupäev:

27.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked