YIT Eesti AS - riigihanked

YIT Eesti AS - 10093801 YIT Eesti AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Maanteeamet

877204 992 €

Lahevesi AS

741973 200 €

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

256533 928 €

Riigi Kinnisvara AS

201530 528 €

Lääneranna Vallavalitsus

116156 091 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid