YIT Eesti AS - riigihanked

YIT Eesti AS - 10093801 YIT Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Hanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

20.08.2021

Rail Baltic Estonia OÜ DHS - 1 Rapla maakonna Urge ökodukti ehitustööd

4761 674 €

21.04.2021

Riigi Kinnisvara AS Mustamäe riigigümnaasiumi õppehoone ehitustööd

12962 296 €

04.01.2021

Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Põhikooli ehitustööd

6235 128 €

18.11.2020

Maanteeamet Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine

12600 000 €

31.08.2020

Politsei- Ja Piirivalveamet Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine piirilõikudele...

18189 963 €

17.08.2020

Narva Linna Arenduse Ja Ökonoomika Amet Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd

11316 000 €

22.06.2020

Keila Vesi AS Keila Pargi 2 koolihoone laienduse ehitustööd

5087 287 €

12.06.2020

Riigi Kinnisvara AS Laagri Riigigümnaasiumi ja spordihoone ehitustööd

8998 060 €

06.04.2020

Maanteeamet Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582 – 92,883 Rihkama – Kõpu lõigu rekonstrueer...

4337 621 €

01.04.2020

Maanteeamet Riigitee 52 Viljandi - Rõngu km 7,000 – 22,098 Nõmme – Mustla lõigu rekonstrueerimine ja Raassilla s...

5440 453 €

20.02.2020

Maanteeamet Raamhange riigiteedele teekatte märgistustööde teostamiseks 2020 – 2023. a

6000 000 €

17.02.2020

Riigi Kinnisvara AS Tabasalu haridushoonete kompleksi ehitustööd

12595 658 €

11.11.2019

Tartu Linnavalitsus Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimine ja kergliiklustustunnelite ja kergliiklussilla rajamise p...

4393 560 €

17.06.2019

Lahevesi AS Türisalu ÜVK rajamine

7419 732 €

26.12.2018

Maanteeamet Pindamistööd Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades 2019

5103 075 €

data_age_and_seo_text