Watercom OÜ - riigihanked

Watercom OÜ - 11944939 Watercom OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

17.12.2020

Saue Vallavalitsus Sauepargi jalg- ja jalgrattatee ehitus

215 806 €

26.10.2020

Saku Maja AS Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt: ÜVK torustike ehitus Kiisa alevikus

916 475 €

15.05.2020

Saue Vallavalitsus Sõidutee, kergliiklusteede ja jäätmejaama platsi ehitus Saue vallas

193 236 €

29.04.2020

Kovek AS Maidla küla ÜVK projekteerimis-ehitustööd

2481 705 €

26.03.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tee künniste rajamine Tallinna tänavatele

256 152 €

11.03.2020

Elveso AS Projekti „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine“ proj...

269 414 €

07.02.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Õismäe tee 87-95 ning 97 ja 99 kinnistusiseste teede rekonstrueerimine

329 698 €

30.01.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Pirita linnaosa kvartalisiseste teede taastusremont

492 333 €

22.01.2020

Põlva Vesi AS Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd

1303 194 €

13.01.2020

Kohila Maja OÜ Aespa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd

15023 071 €

09.01.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Maleva põik tänava rekonstrueerimine

223 497 €

09.01.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Päikese pst (Suvila tn - Sõnajala tn) ja Kaasiku tänava (Kadaka pst – Päikese pst) taastusremont

204 204 €

05.12.2019

Kiili Kvh OÜ Kangru aleviku ÜVK rajamine

522 023 €

19.11.2019

Kovek AS Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi projekteerim...

1878 460 €

17.06.2019

Lahevesi AS Türisalu ÜVK rajamine

7419 732 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid