Vikingmodum OÜ - riigihanked

Vikingmodum OÜ - 10860962 Vikingmodum OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

300996 000 €

Sihtasutus Järvselja Õppe- Ja Katsemetskond

5994 900 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid