ValiceCar OÜ - riigihanked

ValiceCar OÜ - 11102086 ValiceCar OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Riigimetsa Majandamise Keskus

25551 196 €

Saaremaa Vallavalitsus

24985 808 €

Lääneranna Vallavalitsus

5535 152 €

Elva Vallavalitsus

532 760 €

Kihnu Vallavalitsus

399 428 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid