USS Security Eesti AS - riigihanked

USS Security Eesti AS - 10622346 USS Security Eesti AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

28.01.2021

Hoolekandeteenused AS Vao rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse valveteenuse osutamine

42 024 €

27.01.2021

Riigi Kinnisvara AS Valveteenuse tellimine Lubja 4, Tallinn 01.06.2021-31.05.2024.a

935 867 €

23.10.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET Katleri tn 6, Kivila tn 3a, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7 elamute mehitatud valveteenuse ostmine

469 006 €

20.10.2020

Tartu Kutsehariduskeskus Läbipääsusüsteemi laiendamine Tartu Kutsehariduskeskuses

50 494 €

30.04.2020

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) Virumaa kolledži turvateenuste ost

48 631 €

13.04.2020

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldus

28 406 €

03.04.2020

TALLINNA HARIDUSAMET ATSi ja turvavalgustuse hoolduse ning valveteenuse tellimine lasteaedadele

79 200 €

30.03.2020

Riigi Kinnisvara AS Tallinna Tööstushariduskeskuse ATS ja valvesüsteemide ehitus

260 812 €

28.02.2020

Sihtasutus Pärnu Haigla Turva- ja alarmsüsteemide hooldus- ja remonditööd

33 628 €

14.01.2020

TARTU ÜLIKOOL Tulekustutite, voolikusüsteemide ja suitsueemaldussüsteemide hoolduse ning tulekahjuõppuste tellimin...

48 262 €

04.12.2019

Tartu Linnavalitsus Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja h...

107 420 €

20.11.2019

Tartu Üliõpilasküla Nõrkvoolusüsteemide tehnohooldustööde tellimine

34 430 €

12.11.2019

Maanteeamet Maanteeameti hoonete turvateenus

124 008 €

31.07.2018

Viimsi Haldus OÜ Karulaugu spordihalli koristus

316 332 €

12.07.2018

TARTU ÜLIKOOL Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimin...

116 390 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid