Teedeprojekt OÜ - riigihanked

Teedeprojekt OÜ - 11365874 Teedeprojekt OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

03.12.2020

Maanteeamet Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojekti...

258 203 €

03.12.2020

Maanteeamet Riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi–Loodi lõigu rekonstrueerimi...

60 940 €

30.11.2020

Maanteeamet Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelpro...

376 915 €

27.11.2020

Maanteeamet Riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 36,565-43,753 asuva Võivaku–Aindu lõigu rekonstrueerimis...

80 740 €

20.10.2020

Maanteeamet Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 69,937 – 72,162 Abja-Paluoja linnalõigu põhiprojekti koostamine

64 350 €

17.09.2020

Maanteeamet Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelpro...

221 980 €

21.05.2020

Maanteeamet Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala põhiprojekti korrigeerimine

80 080 €

11.05.2020

Maanteeamet Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojekti koostamine

229 460 €

25.03.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tondi tänava raudteeülesõidu eritasandilise ristumise põhiprojekti koostamine

118 680 €

23.03.2020

Maanteeamet Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299-203,924 asuva Vaardi-Õruste lõigu rekonstrueerimise põhiproj...

86 427 €

11.03.2020

Maanteeamet Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 (Rägavere - Sae lõigu) põhiprojekti koostamine

77 847 €

24.02.2020

Maanteeamet Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehituse eelprojekti koostamine

269 060 €

11.02.2020

Maanteeamet Riigitee nr 81 Kärdla-Käina km 4,9 – 11,36 Tubala – Tammela lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koo...

56 892 €

02.12.2019

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Sirgala harjutusvälja projekteerimine koos keskkonnamõjude hindamisega

297 404 €

07.11.2019

Maanteeamet Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu - Ikla km 122,615 – 134,500 lõigu taastusremondi ja UUSSILLA vuukide v...

62 774 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid