Teede Tehnokeskus AS - riigihanked

Teede Tehnokeskus AS - 10701123 Teede Tehnokeskus AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

03.03.2021

Maanteeamet Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 29,6-34,2 Kanama-Valingu 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve

130 000 €

21.01.2021

Maanteeamet Laboriteenuste raamhange

2500 000 €

21.01.2021

Maanteeamet Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere-Kardla lõigu ehitamise omanikuj...

90 825 €

04.01.2021

Maanteeamet Liikluse loendamine teisaldatavate liiklusloenduritega 2021-2022

135 010 €

02.07.2020

Maanteeamet Teeilmajaamade ost ja paigaldus riigiteedele

182 432 €

24.04.2020

Maanteeamet Riigitee 52 Viljandi - Rõngu km 7,000 – 22,098 Nõmme – Mustla lõigu rekonstrueerimise ja Raassilla s...

65 431 €

02.04.2020

Riigikantselei Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud

67 000 €

02.03.2020

Maanteeamet Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 ehituse omanikujärelevalve

348 153 €

03.02.2020

Maanteeamet Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Väo liiklussõlme ehitamise omanikujärelevalve

117 000 €

21.01.2020

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Ämari lennuvälja liiklusala elutsükli uuring

138 800 €

03.01.2020

Maanteeamet Riigitee nr 88 Rakvere-Rannapungerja km 21,3 - 33,1 ja Nõva silla rekonstrueerimise omanikujäreleval...

63 210 €

25.11.2019

Tartu Linnavalitsus Omanikujärelevalve teenuse osutamine Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ning kergliiklustun...

64 500 €

20.02.2019

Maanteeamet Laboriteenuste raamhange

3000 000 €

15.01.2019

Maanteeamet Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,2 Luige-Saku lõigu ehituse omanikujärelevalve

158 400 €

04.01.2019

Maanteeamet Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liikluss...

141 300 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid