Teearu Grupp OÜ - riigihanked

Teearu Grupp OÜ - 10694251 Teearu Grupp OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Maanteeamet

170269 860 €

Lääneranna Vallavalitsus

115066 112 €

Kohtla-Järve Linnavalitsus

41316 225 €

Elektrilevi OÜ

34776 000 €

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

14356 128 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid