Taristu Grupp OÜ - riigihanked

Taristu Grupp OÜ - 14655638 Taristu Grupp OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

16.02.2021

Rõuge Vallavalitsus Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

495 012 €

28.01.2021

Võru Vesi AS Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd

N/A

11.11.2020

Sihtasutus Holstre-Polli Vabaajakeskus Holstre-Polli Vabaajakeskuse kunstlume tootmiseks vajaliku taristu ehitus

115 000 €

05.10.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Viirapalu-Kautsi tee rekonstrueerimine ning Nõmme tee rekonstrueerimine ja ehitamine

552 060 €

30.09.2020

VÕRU LINNAVALITSUS Vabaduse tänava autosilla rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine

229 229 €

01.09.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Paidra tee, Pindi vahtkonna tee, Liivaaugu tee, Toropi tee ja Soiesaare tee rekonstrueerimine ning M...

320 199 €

26.08.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Kivisilla maaparandussüsteemide rekonstrueerimine

579 445 €

08.05.2020

VÕRU LINNAVALITSUS Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja ehitamine

161 364 €

08.05.2020

Maanteeamet Riigitee 65 Võru-Räpina äärne jalgratta- ja jalgtee km 31,21 – 33,62 ehitus

N/A

23.04.2020

Põllumajandusamet Kraavikaevetööd

225 675 €

24.03.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Mõneku maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

184 003 €

17.01.2020

Võru Vesi AS Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööd

2848 965 €

08.01.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus Sarapuu Mets maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

217 502 €

20.12.2019

Riigimetsa Majandamise Keskus Maaparandussüsteemide hooldus ning kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2020

N/A

22.11.2019

Võru Vesi AS Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru vallas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimi...

2295 195 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid