Täiendus OÜ - riigihanked

Täiendus OÜ - 14008867 Täiendus OÜ

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

TARTU VANGLA

N/A

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

22.12.2020

Liiklusohutusprogramm Tartu Vanglale

N/A

20.12.2019

Liiklusohutusprogramm Tartu Vanglale

N/A

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid