Surgitech AS - riigihanked

Surgitech AS - 10453754 Surgitech AS

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

23.11.2020

Põlva Haigla AS Diagnostikumide, seadme ja hoolduse ostmine SARS-CoV-2 RNA ja gripp RNA analüüside teostamiseks.

343 979 €

27.07.2020

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Kliinilise keemia ja immunoloogia reaktiivide ostmine koos analüsaatori süsteemi tasuta rendiga

2800 000 €

16.04.2020

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ühekordse kasutusega steriilsete süstalde ja süstlanõelte ostmine

332 012 €

20.03.2020

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Uriini ribaanalüüsi ja uriini partiklite voolutsütomeetrilise uuringu teostamine

520 894 €

09.03.2020

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Põetusvahendite ostmine

726 777 €

02.03.2020

Ida-Tallinna Keskhaigla AS Proovivõtuvahendid

350 000 €

17.02.2020

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Värvinguautomaat (erivärvingud)

486 549 €

20.01.2020

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Doonorivere kogumise kottsüsteemid

642 600 €

08.01.2020

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Ravimid ja meditsiini kuluvahendid

821 857 €

01.01.2020

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Vaakumkatsutid ja nende lisatarvikud, arteriaalse verevõtukomplektid ning uriiniproovi võtmise tarvi...

446 809 €

01.01.2020

Ida-Tallinna Keskhaigla AS Desinfektsiooni-, puhastus- ja pesuvahendid

282 160 €

23.12.2019

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Ultraheliseadmete ostmine

332 670 €

21.11.2019

Ida-Tallinna Keskhaigla AS Mittesteriilsed lateksist protseduurikindad

273 600 €

02.08.2019

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine

270 425 €

21.06.2019

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Kliinilise keemia testsüsteemid

3606 998 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid