Soundwave OÜ - riigihanked

Soundwave OÜ - 11881475 Soundwave OÜ

Lepingud

Avaldamise kuupäev

Hankija

Riigihanked, nimetus

Kinnitatud väärtus

29.11.2019

Tallinna Kultuuriamet Lava-, heli-, valgus- ja videotehnika kasutamine, tehniline teenindamine, tseremoonia filmimine ja e...

1 755 €

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid