Salva Kindlustuse AS - riigihanked

Salva Kindlustuse AS - 10284984 Salva Kindlustuse AS

Suurimad hankijad

Hankija nimi

Lepingute väärtus kokku

Maaeluministeerium

14143 610 €

Saaremaa Vallavalitsus

4045 636 €

Tartu Linnavalitsus

1901 241 €

Haridus- Ja Teadusministeerium

1369 400 €

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

806 752 €

Lepingud

Statistika ja teave hangete võitmise kohta on pärit 01.06.2019. Statistika põhineb hanke väljakuulutamise kuupäeval .Statistika sisaldab ainult avalikult kättesaadavat teavet. Registreeruge, et näha üksikasju või pikaajalisi andmeid